Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:11 Верен (VBG)

Слънцето и луната застанаха в жилището си при светлината на Твоите летящи стрели, при сиянието на Твоето святкащо копие.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:11 в контекст