Старият Завет

Новият Завет

Авакум 2:9 Верен (VBG)

Горко на онзи, който придобива със зло неправедна печалба за дома си, за да постави гнездото си нависоко, за да се избави от ръката на бедствието!

Прочетете пълната глава Авакум 2

Изглед Авакум 2:9 в контекст