Старият Завет

Новият Завет

Авакум 2:2 Верен (VBG)

И ГОСПОД ми отговори и каза: Напиши видението и го изложи ясно на плочи, за да може да се чете лесно.

Прочетете пълната глава Авакум 2

Изглед Авакум 2:2 в контекст