Старият Завет

Новият Завет

Авакум 1:5 Верен (VBG)

Погледнете между народите и вижте, и се почудете много, защото върша едно дело във вашите дни – няма да повярвате дори да ви се разкаже.

Прочетете пълната глава Авакум 1

Изглед Авакум 1:5 в контекст