Старият Завет

Новият Завет

Авакум 1:3 Верен (VBG)

Защо ме оставяш да виждам беззаконие и гледаш нещастие? И опустошение и насилие има пред мен, и възниква караница и се надига раздор.

Прочетете пълната глава Авакум 1

Изглед Авакум 1:3 в контекст