Старият Завет

Новият Завет

Авакум 1:14 Верен (VBG)

и правиш хората като морските риби, като гадините, които си нямат владетел?

Прочетете пълната глава Авакум 1

Изглед Авакум 1:14 в контекст