Старият Завет

Новият Завет

Амос 8:14 Верен (VBG)

които се кълнат във вината на Самария и казват: Жив е твоят бог, Дане! – и: Жив е пътят за Вирсавее! Те ще паднат и няма вече да станат.

Прочетете пълната глава Амос 8

Изглед Амос 8:14 в контекст