Старият Завет

Новият Завет

Амос 5:16 Верен (VBG)

Затова, така казва ГОСПОД, Бог на Войнствата, Господ: По всички площади ще има ридание и по всички улици ще казват: Горко! Горко! И ще повикат земеделеца за жалеене, и изкусните оплаквателки за ридание.

Прочетете пълната глава Амос 5

Изглед Амос 5:16 в контекст