Старият Завет

Новият Завет

Амос 4:11 Верен (VBG)

Разорих градове между вас, както Бог разори Содом и Гомора, и вие станахте като главня, изтръгната от огън. Но пак не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.

Прочетете пълната глава Амос 4

Изглед Амос 4:11 в контекст