Старият Завет

Новият Завет

Амос 3:13 Верен (VBG)

Слушайте и свидетелствайте на якововия дом, заявява Господ БОГ, Бог на Войнствата!

Прочетете пълната глава Амос 3

Изглед Амос 3:13 в контекст