Старият Завет

Новият Завет

Амос 1:7 Верен (VBG)

И Аз ще пратя огън върху стената на Газа и той ще пояде дворците є.

Прочетете пълната глава Амос 1

Изглед Амос 1:7 в контекст