Старият Завет

Новият Завет

Агей 2:8 Верен (VBG)

Мое е среброто и Мое е златото, заявява ГОСПОД на Войнствата.

Прочетете пълната глава Агей 2

Изглед Агей 2:8 в контекст