Старият Завет

Новият Завет

Агей 2:23 Верен (VBG)

В онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, ще те взема, Зоровавеле, сине на Салатиил, служителю Мой, заявява ГОСПОД, и ще те положа като печат, защото теб избрах, заявява ГОСПОД на Войнствата.

Прочетете пълната глава Агей 2

Изглед Агей 2:23 в контекст