Старият Завет

Новият Завет

Агей 2:16 Верен (VBG)

Преди това, когато някой отидеше при житен куп от двадесет мери, бяха десет; когато отидеше при лина да източи петдесет мери, бяха двадесет.

Прочетете пълната глава Агей 2

Изглед Агей 2:16 в контекст