Старият Завет

Новият Завет

3 Царе 10:5 Верен (VBG)

и храната на трапезата му, и седенето на слугите му, и стоенето на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и изкачването, с което се изкачваше в ГОСПОДНИЯ дом, дъхът є секна.

Прочетете пълната глава 3 Царе 10

Изглед 3 Царе 10:5 в контекст