Старият Завет

Новият Завет

1 Царе 31:9 Верен (VBG)

И отсякоха главата му и свалиха оръжията му, и разпратиха по цялата филистимска земя да разгласят вестта в капището на идолите си и между народа.

Прочетете пълната глава 1 Царе 31

Изглед 1 Царе 31:9 в контекст