Старият Завет

Новият Завет

1 Царе 23:13 Верен (VBG)

Тогава Давид и мъжете му, около шестстотин души, станаха и излязоха от Кеила, и отидоха, където можаха. И съобщиха на Саул, че Давид е избягал от Кеила, и той се отказа да излиза да ги преследва.

Прочетете пълната глава 1 Царе 23

Изглед 1 Царе 23:13 в контекст