Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:8 Верен (VBG)

При все това, и тези със съновиденията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:8 в контекст