Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:7 Верен (VBG)

както и Содом и Гомора, и околните на тях градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и тръгнаха след чужда плът, са поставени за пример, като търпят наказанието на вечния огън.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:7 в контекст