Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:5 Верен (VBG)

Но искам да ви напомня – макар вече да знаете всичко това – че Господ, след като избави Своя народ от египетската земя, после погуби онези, които не повярваха.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:5 в контекст