Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:21 Верен (VBG)

пазете себе си в Божията любов, като очаквате милостта на нашия Господ Иисус Христос за вечен живот.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:21 в контекст