Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:2 Верен (VBG)

Милост, мир и любов да ви се умножат!

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:2 в контекст