Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:14 Верен (VBG)

За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, като каза: Ето, Господ иде със светите Си хиляди

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:14 в контекст