Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:1 Верен (VBG)

Юда, слуга на Иисус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бог Отец и пазени в Иисус Христос:

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:1 в контекст