Старият Завет

Новият Завет

Йоан 11:46 Верен (VBG)

А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво беше извършил Иисус.

Прочетете пълната глава Йоан 11

Изглед Йоан 11:46 в контекст