Старият Завет

Новият Завет

Яков 5:15 Верен (VBG)

И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.

Прочетете пълната глава Яков 5

Изглед Яков 5:15 в контекст