Старият Завет

Новият Завет

Яков 4:17 Верен (VBG)

И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, за него това е грях.

Прочетете пълната глава Яков 4

Изглед Яков 4:17 в контекст