Старият Завет

Новият Завет

Яков 2:23 Верен (VBG)

И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.

Прочетете пълната глава Яков 2

Изглед Яков 2:23 в контекст