Старият Завет

Новият Завет

Римляни 7:15 Верен (VBG)

Защото не зная какво правя; понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него върша.

Прочетете пълната глава Римляни 7

Изглед Римляни 7:15 в контекст