Старият Завет

Новият Завет

Римляни 2:4 Верен (VBG)

Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?

Прочетете пълната глава Римляни 2

Изглед Римляни 2:4 в контекст