Старият Завет

Новият Завет

Римляни 13:1 Верен (VBG)

Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.

Прочетете пълната глава Римляни 13

Изглед Римляни 13:1 в контекст