Старият Завет

Новият Завет

Римляни 1:14 Верен (VBG)

Имам дълг както към гърци, така и към варвари, както към мъдри, така и към неучени.

Прочетете пълната глава Римляни 1

Изглед Римляни 1:14 в контекст