Старият Завет

Новият Завет

Римляни 1:10 Верен (VBG)

като се моля, ако може най-после сега да успея с Божията воля да дойда при вас.

Прочетете пълната глава Римляни 1

Изглед Римляни 1:10 в контекст