Старият Завет

Новият Завет

Откровение 3:2 Верен (VBG)

Събуди се и укрепи останалото, което е близо до умиране; защото не намерих твоите дела съвършени пред Моя Бог.

Прочетете пълната глава Откровение 3

Изглед Откровение 3:2 в контекст