Старият Завет

Новият Завет

Откровение 3:12 Верен (VBG)

Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог и той няма вече да излезе вън; и ще напиша на него Името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново Име.

Прочетете пълната глава Откровение 3

Изглед Откровение 3:12 в контекст