Старият Завет

Новият Завет

Откровение 22:18 Верен (VBG)

Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството на тази книга: ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга.

Прочетете пълната глава Откровение 22

Изглед Откровение 22:18 в контекст