Старият Завет

Новият Завет

Откровение 20:6 Верен (VBG)

Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.

Прочетете пълната глава Откровение 20

Изглед Откровение 20:6 в контекст