Старият Завет

Новият Завет

Откровение 15:2 Верен (VBG)

И видях нещо като стъклено море, размесено с огън; и тези, които бяха победили звяра и неговия образ, и числото на неговото име, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи.

Прочетете пълната глава Откровение 15

Изглед Откровение 15:2 в контекст