Старият Завет

Новият Завет

Откровение 15:1 Верен (VBG)

И видях на небето друго знамение, голямо и чудно: седем ангела, които държаха последните седем язви, защото с тях се изчерпва Божията ярост.

Прочетете пълната глава Откровение 15

Изглед Откровение 15:1 в контекст