Старият Завет

Новият Завет

Откровение 13:13 Верен (VBG)

И вършеше големи знамения, дотам че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората.

Прочетете пълната глава Откровение 13

Изглед Откровение 13:13 в контекст