Старият Завет

Новият Завет

Марко 3:19 Верен (VBG)

и Юда Искариотски, който Го и предаде.

Прочетете пълната глава Марко 3

Изглед Марко 3:19 в контекст