Старият Завет

Новият Завет

Марко 15:41 Верен (VBG)

които, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Ерусалим.

Прочетете пълната глава Марко 15

Изглед Марко 15:41 в контекст