Старият Завет

Новият Завет

Марко 1:31 Верен (VBG)

Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.

Прочетете пълната глава Марко 1

Изглед Марко 1:31 в контекст