Старият Завет

Новият Завет

Лука 5:22 Верен (VBG)

Но когато Иисус разбра мислите им, им каза в отговор: Какво размишлявате в сърцата си?

Прочетете пълната глава Лука 5

Изглед Лука 5:22 в контекст