Старият Завет

Новият Завет

Лука 2:38 Верен (VBG)

И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Ерусалим.

Прочетете пълната глава Лука 2

Изглед Лука 2:38 в контекст