Старият Завет

Новият Завет

Лука 13:28 Верен (VBG)

Ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си – изпъдени навън.

Прочетете пълната глава Лука 13

Изглед Лука 13:28 в контекст