Старият Завет

Новият Завет

Лука 13:17 Верен (VBG)

И като каза това, всичките Му противници бяха засрамени и цялото множество се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.

Прочетете пълната глава Лука 13

Изглед Лука 13:17 в контекст