Старият Завет

Новият Завет

Лука 11:29 Верен (VBG)

А когато множествата се събираха около Него, започна да казва: Това поколение е зло поколение. Иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона.

Прочетете пълната глава Лука 11

Изглед Лука 11:29 в контекст