Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 4:5 Верен (VBG)

Отнасяйте се мъдро с външните, като изкупувате благоприятното време.

Прочетете пълната глава Колосяни 4

Изглед Колосяни 4:5 в контекст