Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 4:2 Верен (VBG)

Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.

Прочетете пълната глава Колосяни 4

Изглед Колосяни 4:2 в контекст